Inscripció com a soci de l'AMPA Les Mimoses

Degut a la situació econòmica actual, s'ha decidit abaixar la quota per fer-se soci de l'AMPA.
Quota socis AMPA per família per al curs 2020-2021:

  • Famílies amb un fill a l’escola 30 euros
  • Famílies amb dos fills a l’escola 40 euros
  • Famílies amb tres fills a l’escola 50 euros

El pagament de la quota s’haurà de fer abans del dia 10 d'Agost al compte del BBVA ES45 0182 8764 010201748603
CONCEPTE: AMPA – NOM, COGNOMS i CURS (1 ingrés per família)

ATENCIÓ FAMÍLIES SÒCIES EL CURS PASSAT! Ja que el curs 2019-2020 va acabar al març, l’AMPA ofereix un descompte de 5€ per infant inscrit el curs passat en la quota d’enguany.

Per exemple:
Família que tenia 2 infants el 19/20: 40 euros quota menys 10 euros descompte = 30€
Família amb un infant el 19/20 i un altre que entra nou el 20/21: 40 euros de quota menys 5 euros de descompte = 35€.

Dades soci 
Identificador de la familia
 
 
 
Alumnes
 
 
 
 
 
 
 

oct'11/núm. 6 L'Ampa disposa d'espais de comunicaciò (bloc, etc.) on es poden publicar imatges a les que apareguin alumnes. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Ampa de l'Escola Les Mimoses demana consentiment als pares/mares/tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els vostres fills/filles i hi siguin clarament identificables.

Autoritzeu a l’AMPA LES MIMOSES a usar les dades facilitades aquí per fer-vos arribar informació sobre les activitats que organitzem i la gestió dels llibres. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu la baixa. Les dades de les famílies que deixen el centre s'eliminaran. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. En el cas que alguna entitat col·laboradora ens demani el vostre correu electrònic, us demanarem permís de manera individual. Les famílies podeu sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les vostres dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haureu d’enviar-nos un mail a ampalesmimoses@hotmail.com.