SOCIALITZACIÓ LLIBRES 2020-2021

El curs 2014-2015 vam iniciar amb l’escola i l’ajut de l’Ajuntament el Projecte de socialització de llibres pels cursos de 3r a 6è. Aquest curs 2020-2021 continuem!

Què és la socialització? Consisteix a reutilitzar els llibres de text d’un any al següent per un període d’uns quatre anys o fins que els llibres es fan malbé. Això ajuda a conscienciar els alumnes de la necessitat d’estalviar recursos i tenir cura d’allò comú, alhora que suposa un estalvi econòmic important per a les famílies (aproximadament el 50% del cost anual dels llibres).

Quins llibres es socialitzen? Es socialitzen els llibres de text de Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è). La resta no es poden socialitzar perquè inclouen materials i fitxes que els alumnes faran servir al llarg del curs i no són reutilitzables. De totes maneres es podran comprar també a través de l’AMPA.

Requisits per socialitzar.

 • Cal ser membre de l’AMPA i pagar la quota anual corresponent (presentar el resguard de pagament de la quota a l’AMPA).
 • Cal pagar la quota de socialització
  • Quota de socialització (10€ de base més import dels quaderns que no es socialitzen):
   • 3r de primària: 10 + 58 = 68 euros
   • 4t de primària: 10 + 58 = 68 euros
   • 5è de primària: 10 + 35 = 68 euros
   • 6è de primària: 10 + 35 = 45 euros
  • El pagament de la quota s’haurà de fer abans del dia 10 d'Agost al compte del BBVA ES45 0182 8764 010201748603
   CONCEPTE: QUOTA SOCIALITZACIÓ – NOM, COGNOMS i CURS (1 ingrés per família)
 • Omplir i signar el full de compromís amb la socialització (cosa que implica acceptar la normativa).Descarregueu-vos l’arxiu aquí


Totes aquelles famílies que tingueu dubtes o necessiteu més informació us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través del correu ampalesmimoses@hotmail.com.

COMPRA LLIBRES 2020-2021

L’AMPA ofereix, igual que el curs passat, el servei de venda de llibres per a totes les famílies sòcies que ho sol·licitin:

Requisits per la compra de llibres.

 • Cal ser membre de l’AMPA i pagar la quota anual corresponent.
 • Cal pagar els llibres
  • P3 = 0 euros (No tenen llibres)
  • P4 = 0 euros (No tenen llibres)
  • P5 = 0 euros (No tenen llibres)
  • 1er = 20 euros
  • 2on = 74 euros
 • El pagament dels llibres s’haurà de fer abans del dia 10 d'Agost al compte del BBVA ES45 0182 8764 010201748603
  CONCEPTE: LLIBRES – NOM, COGNOMS i CURS (1 ingrés per família)